Szansa na finansowanie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach

  • 2016-12-01
  • dr inż. Robert Piątek
  • Posted in: aktualności  
  • Tagi: fundusze   audyty energetyczne   przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej   efektywność energetyczna   pożyczka  

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właśnie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w formie pożyczki projektów inwestycyjnych służących poprawie efektywności energetycznej. Do wydania jest 500 mln zł. Procedowanie w trybie ciągłym od 1 sierpnia do 22 grudnia lub wyczerpania środków. Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Na pomoc finansową NFOŚiGW mogą liczyć projekty wdrażające: technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej oraz technologie racjonalizacji zużycia ciepła. Szansę na dofinansowanie mają też pomysły, których koncepcja zakłada modernizację procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej bądź wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw. Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego i dać możliwość uzyskania oszczędność energii nie mniejszej niż 5%.

Szczegolowe informacje są zamieszczone na stronie NFOŚiGW Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasoboosczednej gospodarki. Część 4) EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach


Skomentuj