Trzeci przetarg na białe certyfikaty

  • 2014-12-21
  • dr inż. Robert Piątek
  • Posted in: News   Przetargi  
  • Tagi: białe certyfikaty   przetarg URE   efektywność energetyczna  

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłasił kolejny przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwane popularnie „białymi certyfikatami”.

Ww. przetarg zostanie przeprowadzony oddzielnie dla trzech kategorii określonych w art. 16 ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej:
- zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych;
- zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych;
- zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE w dn. 19 grudnia 2014r.
Oferty przetargowe w dwóch egzemplarzach w zaklejonej kopercie z napisem "OFERTA PRZETARGOWA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA Nr Ogłoszenia 1/2014" należy składać w terminie do dnia 19 stycznia 2015r. w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

źródło: strona internetowa URE

Współczynnik akceptacji ofert t dla tego przetargu ma wartość 0.3 natomiast wolumeny białych certyfikatów do rozdzielenia w przetargu wynoszą odpowiednio: 1 743 585 toe dla zwiekszenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych oraz 217 948 toe w dwóch pozostałych kategoraich przetargowych. Wartość puli certyfikatów zaoferowanej w tym przetargu przekracza 2 mld zł!

Pobierz Ogłoszenie Prezesa URE Nr 1/2014 z 19.12.2014 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej

Trzeci przetarg to ostatni lub przedostani przetarg przed nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej. Po nowelizacji nie bedzie juz przetargów (białe certyfikaty dostanie każdy, kto wdroży kwalifikujące się przedsiewzięcia służące poprawie efektywnosci energetycznej i wypełni stosowny wniosek) ale także zmieni się data kwalifikowalności przedsiewzięć. Wsparciu nie będą podlegać przedsiewziecia zrealizowane przed 1 stycznia 2014. Dla niektórych przedsiewzięć (tych zrealizowanych w latach 2011-2013) ten przeatrg to prawdopodobnie ostatnia szansa na swiadectwa efektywności energetycznej... chyba że Prezes URE zechce ogłosić czwarty przetarg w pierwszym lub drugim kwartale przyszłego roku prowadząc oba postepowania równolegle.

Skaładając ofertę proszę zwrócić uwagę na jej dokładne sprawdzenie pod względem formalnym - w poprzednich przetargach aż 35% zostało odrzuconych z tego powodu.
KE SYNERGIA zaprasza do skorzystania z konsultacji poprawności deklaracji przetargowej i karty audytu. Służymy także doradztwem w zakresie ustalania wartości efektu energetycznego ω. Ze względu na 'napięty kalendarz' nie możemy zagwarantować naszego wsparcia dla wszystkich, którzy się zgłoszą, dlatego warto odpowiednio wcześniej uzgodnić projekt i zarezerwować konsultacje.
Zapraszamy do współpracy


Skomentuj