Czwarty przetarg URE na białe certyfikaty

  • 2015-12-29
  • dr inż. Robert Piątek
  • Posted in: News   Przetargi  
  • Tagi: białe certyfikaty   przetarg URE   efektywność energetyczna  

I wszystko jasne. Nie trzeba już czekać bo Prezes Urzędu Regulacji Energetyki ogłosił czwarty przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej zwanymi potocznie „białymi certyfikatami”.

Ww. przetarg zostanie przeprowadzony oddzielnie dla trzech kategorii określonych w art. 16 ust. 3 ustawy z dn. 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej:
- zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych;
- zwiększenia oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych;
- zmniejszenia strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji.


Oferty przetargowe w jednym egzemplarzu należy składać w terminie do dnia 28 stycznia 2016 r. w Kancelarii Ogólnej w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki, Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Ogłoszenie o przeprowadzeniu przetargu zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej URE w dn. 29 grudnia 2015r.

źródło: strona internetowa URE

Współczynnik akceptacji ofert t dla tego przetargu ma wartość 0.3 natomiast wolumeny białych certyfikatów do rozdzielenia w przetargu wynoszą odpowiednio: 1 578 848 toe dla zwiększenia oszczędności energii przez odbiorców końcowych oraz 197 356 toe w dwóch pozostałych kategoriach przetargowych. Wartość puli certyfikatów zaoferowanej w tym przetargu przekracza to ok. 2 mld zł!

To najprawdopodobniej już ostatni przetarg przed nowelizacją ustawy o efektywności energetycznej. Po nowelizacji zostaną wdrożone nowe, prostsze zasady wsparcia efektywności energetycznej. Projekt nowelizacji zakłada rezygnacje z przetargów oraz premiowanie certyfikatami oszczędności energii finalnej, a nie pierwotnej, jak to ma miejsce obecnie. Zmieni się także data kwalifikowalności przedsięwzięć. Wsparciu nie będą podlegać przedsięwzięcia zrealizowane przed 1 stycznia 2014.

Dla niektórych przedsięwzięć (tych zrealizowanych w latach 2011-2013) ten przetarg to ostatnia szansa na świadectwa efektywności energetycznej... Dla tych, którzy uzyskali oszczędności na energii elektrycznej to szansa na wyższą premię. Jeśli przedsięwzięcie jest zrealizowane to macie Państwo miesiąc na przeprowadzenie audytu i przygotowanie deklaracji przetargowej.

Składając ofertę proszę zwrócić uwagę na jej dokładne sprawdzenie pod względem formalnym - w poprzednich przetargach aż 35% zostało odrzuconych z tego powodu.

KE SYNERGIA w poprzednim przetargu pozyskało dla swoich klientów ponad 7000 toe białych certyfikatów. Oferujemy przeprowadzenie audytu końcowego i przygotowanie kompletnej dokumentacji przetargowej lub konsultacje poprawności przygotowanej przez Państwa (lub inne podmioty) deklaracji przetargowej i karty audytu. Służymy także doradztwem w zakresie ustalania wartości efektu energetycznego ω. Ze względu na 'napięty kalendarz' nie możemy zagwarantować naszego wsparcia wszystkim, którzy się zgłoszą, dlatego warto odpowiednio wcześniej uzgodnić projekt i zarezerwować nasz czas.
Zapraszamy do współpracy.


Skomentuj